Kvalitet och miljö

MILJÖ- & KVALITETSPOLICY

HEAB Entreprenad är ett företag med kunskaper inom spårentreprenad och transporter.
Vi hyr ut lastbilar, lastmaskiner, spår-och väggående grävmaskiner med förare.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten genom att:

•       Erbjuda tjänster vars kvalitets- och miljöprestanda kan specificeras

•       Utvärdera och förbättra verksamhetens processer

•       Utveckla personalens kompetens

•       Beakta kvalitets- och miljökrav när vi anlitar underentreprenörer och leverantörer

•       Följa gällande lagstiftning och övriga krav som berör verksamheten, med våra  kunders önskemål och krav i fokus.

•       Förebygga föroreningar, ohälsa och olyckor

•       Arbeta för en arbetsmiljö där respekt och jämställdhet råder bland ledning och personal

•       Underhålla en öppen, trivsam och utvecklande arbetsplats

 

Policyn finns i personalhandboken och kontorspersonalen har tillgång till hela ledningssystemet. Vår miljö- och kvalitetspolicy finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.

Carl-Åke Harrysson, VD