Vi på HEAB

Carl-Åke Harrysson

VD, Säkerhets- och entrerprenadansvarig. Kvalitet och Miljö.
Även ansvarig för grävmaskiner och TSM-personal.
Tfn 0582-886 43
Mb 070-645 50 03
E-post: carl-ake@heabent.se

Jan-Erik Harrysson

vVD, Transportansvarig. Lastmaskinsansvarig.
Tfn 0582-886 40
Mb 070-620 42 07
E-post: jan-erik@heabent.se

Henrik Johansson

Behörig installatör.
Tfn 0582-160 35

Mikael Andersson

Verkstadsansvarig.
Tfn 0582-160 35